Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til statsministeren

Datert: 08.05.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Kvifor vart signala frå Regjeringa, om mellombels stans i tvangs- auksjonar i Husbanken, trekt tilbake?" (TRUKKET)


Les hele debatten