Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunalministeren

Datert: 13.05.1992
Besvart: 20.05.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I forbindelse med regimeskifte og en mer liberal holdning overfor hjemvendte flyktninger i en rekke land åpnes det nye muligheter for personer med flyktningestatus, oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og familie- gjenforente, til å vende tilbake til sitt hjemland.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk eller planlegge for å repatriere disse gruppene?"


Les hele debatten