Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 15.05.1992
Besvart: 20.05.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Widerøes Flyveselskap A/S står foran en fornyelse av flyflåten som innebærer investeringer mellom 800 - 900 millioner kroner. Ifølge Nordlands Framtid 23. april 1992 kan Samferdselsdepartementet ikke gi noen garanti for framtidige konsesjoner på grunn av EFs konkurranseregler.

Medfører dette riktighet, og har ikke departementet styringsmuligheter som kan gi Widerøes Flyveselskap A/S en viss sikkerhet, samt sikre standarden for vårt kortbanenett?"


Les hele debatten