Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 13.05.1992
Besvart: 20.05.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Eigendelar på heimesjukepleie er vanskeleg å handheve overfor psykiatriske pasientar. Tilbodet i psykiatriske institusjonar er redusert, fleire og fleire vert poliklinisk behandla og overført til primærhelse- tenesta. Påbode ettervern, førebyggjing og oppfylgjing vert vanskeleggjort, fordi pasientane ofte ikkje har innsikt i eigen situasjon.

Vil statsråden vurdere å fristille denne gruppa?"


Les hele debatten