Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kulturministeren

Datert: 08.05.1992
Fremsatt av: Marit Rotnes (A)
Besvart: 20.05.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Kveldsnytt i TV er teke vekk i laurdags- og søndagssendingane. Dette har vekt sterke reaksjonar og misnøye hjå folk ute i distrikta. Dei ber om at dette tilbodet snarast må kome i gang att.

På kva måte kan kulturministeren medverke til at dette kan skje?" Tatt opp av Marit Rotnes


Les hele debatten