Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til finansministeren

Datert: 12.05.1992
Besvart: 20.05.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Marit Rotnes (A)

Spørsmål

Marit Rotnes (A): "Hvordan kan norsk skipsbyggingsindustri møte konkurransen fra utlandet, spesielt fra EF-land, med de gode finansieringsordninger som tilbys redere som kontraherer skip i disse land?"


Les hele debatten