Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Datert: 13.05.1992
Besvart: 20.05.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ifølge statssekretær Svein Øygards uttalelser til NRK Dagsrevyen 11. mai 1992, er Regjeringen innstilt på at Norge skal bli medlem av EFs valutasamarbeid, EMS.

Forutsetter ikke et slikt medlemskap at Norge blir medlem av EF i det minste når EMS erstattes av en økonomisk og monetær union?"


Les hele debatten