Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til bistandsministeren

Datert: 12.05.1992
Fremsatt av: Ranveig Frøiland (A)
Besvart: 20.05.1992 av bistandsminister Grete Faremo

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Hungersnaud, svolt og død er den beinharde kvardagen for mange folk i u-landa. Avstanden mellom fattige og rike land berre aukar.

Kva tiltak meiner statsråden vi må bidra med for å få til ei meir rettvis fordeling av jordas ressursar?" Tatt opp av Ranveig Frøiland


Les hele debatten