Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 21.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "I saken om Arve Johnsens "fallskjerm" er det fremkommet fra styrets formann Jan Erik Langangen at øvrige medlemmer av styret ikke ble informert om saken.

Mener statsråden at det er formålstjenelig at det 100% statseide olje- selskapets styreformann tiltar seg den fullmakt som er tillagt styret som organ, og vil statsråden gjøre noe for å sikre normal styrebehandling av styrets saker?"


Les hele debatten