Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 21.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Eieren av Klima- og Energipartner i Sandefjord har utarbeidet et konsept som vil gi en positiv effekt med hensyn til reduksjon av el-kraft- forbruket og CO2-utslipp, samt skape nye og lønnsomme arbeidsplasser i en region med høy ledighet. I lengre tid har forvaltningsapparatet som styrer virkemidlene sagt nei til ideen.

Vil statsråden nå ta initiativ til å skjære igjennom, slik at sårt trengte arbeidsplasser kan bli realisert?"


Les hele debatten