Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 22.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Styrehonorara i norske storselskap har stege med 59% på tre år.

Kva vil statsråden gjere for å få til moderasjon i framtida?"


Les hele debatten