Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 19.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Stortinget vedtok ved budsjettbehandlingen sist høst redusert framdrift i automatiseringsplanen for fyr. Kap. 1065, post 46 ble i den sammenheng redusert med 5 mill. kroner. Jeg er gjort kjent med at Kystverket har fått godkjenning for at dette kuttet skal foretas i moderniseringsprogrammet for ombygging av fyrlykter.

Medfører dette riktighet, og hvilken hjemmel har departementet for å gi et slikt tilsagn?"


Les hele debatten