Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til miljøvernministeren

Datert: 22.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Det har blitt gjort forsøk med flytting av slagbjørn fra Oppland til Hedmark. Selv om flyttingen fikk et tragisk utfall, kan det reises en rekke spørsmål i den forbindelse.

Hvilke vurderinger ble lagt til grunn for en flytting av rovvilt fra et husdyrområde til et annet, og har rovvilt hjemstavnsrett?"


Les hele debatten