Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til samferdselsministeren

Datert: 21.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I forbindelse med statsbudsjettet for 1992 ble det bevilget ekstra sysselsettingsmidler til NSB. Av disse var 109 mill. kroner tiltenkt investeringer på Rørosbanens nordre del. På grunn av flytting av tømmer- terminalen i Åkersvika ved Hamar til Stange (grunnet bygging av ishall til OL) har man tatt 54 mill. kroner av de 109 mill. kroner som var tiltenkt Rørosbanen.

Vil dette beløpet igjen bli tilbakeført til Rørosbanen?"


Les hele debatten