Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 21.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Selskapet Transport -94 ligger an til å få monopol på busstransporten for OL-94. Direktøren for Transport -94, Erling Sæther, deltok i plan- leggingen av OL-transporten og har i tillegg vært leder for bransjeorganisa- sjonen Norske Transportbedrifters Landsforening, som har eierinteresser i Transport -94.

Hva er statsrådens vurdering av at statens innkjøpsregler blir brutt, og har habilitetsspørsmålet ved Sæthers roller vært vurdert?"


Les hele debatten