Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til sosialministeren

Datert: 20.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): "Landsorganisasjonen Leve Videre står i fare for å måtte nedlegge sin virksomhet fra 1. juli 1992 grunnet mangel på økonomiske midler.

Vil sosialministeren bidra til at driften i organisasjonen sikres året ut?"


Les hele debatten