Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren

Datert: 22.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "En fersk rapport fra Rusmiddeldirektoratet viser at bare halvparten av landets kommuner har kontrollrutiner slik alkoholloven påbyr.

Vil sosialministeren nå iverksette tiltak slik at alkoholloven etterleves?"


Les hele debatten