Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 15.05.1992
Fremsatt av: Lisbeth Holand (SV)
Besvart: 27.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Barn som oppholder seg i landet uten oppholdstillatelse har ikke rett til skoletilbud. Det er en rimelig konklusjon å trekke etter oppslag i Klassekampen om et barn som har oppholdt seg i landet i fire år og blitt nektet skolegang. En slik praksis viser at grunnskoleloven og FNs konvensjon om barns rettigheter skyves til side for utlendingsloven.

Hva vil statsråden gjøre for å endre disse uverdige forholdene?" Tatt opp av Lisbeth Holand.


Les hele debatten