Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Rogaland Markedshøyskole i Stavanger har søkt om eksamensrett/vekt- tallsgodkjenning for sitt studie.

Vil departementet gi skolens studenter midlertidig lånefinansiering mens søknaden om eksamensrett/vekttallsgodkjenning er til behandling, slik at studentene har en viss økonomisk sikkerhet når de søker seg inn på skolen?"


Les hele debatten