Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Vil departementet ta initiativ til at stipendiestillingene for frem- tiden tildeles direkte til den regionale sivilutdanning, og ikke som i dag via universitetene?"


Les hele debatten