Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "I sin Innst. S. nr. 160 for 1990-91 til St.meld. nr. 54 for 1989-90 om opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov understreker en enstemmig komite viktigheten av kompetanse på området: opplæring av barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemning. Komiteen ber departementet vurdere å tilføre Åkershagen skole midler, slik at skolen eventuelt kan utvikle seg til et statlig landsdekkende kompetansesenter.

Hvor står denne saken i dag?"


Les hele debatten