Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kulturministeren

Datert: 30.04.1992
Besvart: 27.05.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Ved forlenging av bransjeavtalen vedkomande omsetning av bøker vurderer Prisdirektoratet å setje som vilkår at det vert innført frie prisar på skule- bøker og direkte sal av skulebøker frå forlaga. Den norske Bokhandlerforening meiner forslaget vil innebere at nær 150 distriktsbokhandlarar må leggjast ned. Dette vil fråta mange lokalsamfunn eit viktig kulturtilbod.

Kva vil statsråden gjere for å hindre dette?"


Les hele debatten