Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til kulturministeren

Datert: 11.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Kulturpolitisk er det mange argumenter som taler for å innføre forbud mot parallellimport av fonogrammer. Prisdirektoratet arbeider derimot med forslag til forskrifter som umuliggjør et slikt forbud.

Hva er Regjeringens kulturpolitiske vurderinger av dette spørsmålet?"


Les hele debatten