Spørretimespørsmål fra Anne Aakervik (A) til kommunalministeren

Datert: 12.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Anne Aakervik (A)

Spørsmål

Anne Aakervik (A): "Bensinstasjonenes arkitektur gjør dem til høyrøstede fremmedelementer i det norske landskapet. Det later til at de lokale bygningsrådene kommer til kort overfor oljeselskapene når rådene skal ivareta skjønnhetshensynene i plan- og bygningsloven § 74, pkt. 2.

Vil kulturministeren foreta seg noe for å få slutt på den estetiske forurensingen som bensinstasjonene representerer, og sørge for en bedre tilpassing av stasjonene til omgivelsene og til lokal byggeskikk?"


Les hele debatten