Spørretimespørsmål fra Hakon Lunde (FrP) til kulturministeren

Datert: 18.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Hakon Lunde (FrP)

Spørsmål

Hakon Lunde (FrP): "Vil statsråden gjøre noe for at Norsk Sjøfartsmuseum, Norsk Teknisk Museum og andre spesialmuseer med landsomfattende ansvar blir overført fra den fylkeskommunale tilskuddsordningen og i stedet mottar sitt driftstilskudd direkte fra staten?"


Les hele debatten