Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til finansministeren

Datert: 21.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Kristelig Folkeparti har forsøkt å få tall for utviklingen av gjelds- krisen, blant annet ved omfang og antall av misligholdte lån. Statistisk Sentralbyrå har 20. april 1992 svart at det ikke er mulig å gi slik statistikk fordi Kredittilsynet ikke kan gå god for tallmaterialet som ligger til grunn.

Hvilke krav mener Finansdepartementet bør kunne stilles til ajourført og pålitelig statistikk for gjeldsutviklingens omfang til enhver tid?"


Les hele debatten