Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 19.05.1992
Besvart: 27.05.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge oppslag i Dagbladet for 15. mai 1992 blir gjeldsofre i Vestfold, særlig enslige mødre, truet med omsorgsvedtak for sine barn når de søker hjelp i en vanskelig gjeldssituasjon.

Hva vil statsråden gjøre med dette forhold?"


Les hele debatten