Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til finansministeren

Datert: 26.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "På grunn av at rubelen ikke er konvertibel driver russere som besøker Finnmark småhandel for å skaffe seg valuta. Ved grensepassering avkrever Tollvesenet disse en skjønnsmessig avgift, som nå er blitt hevet fra 30 kroner til 200 kroner.

Er dette rimelig og nødvendig, og samsvarer det med Regjeringens arbeid for utvikling av samarbeidet i Barentsregionen?"


Les hele debatten