Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 29.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Malermester John Brendmoe har brukt 40 000 kroner og mye tid på å annonsere etter 15 arbeidstagere. Til tross for utallige annonser etter ufaglærte, lærlinger og ferdige malere i Aftenposten og Arbeiderbladet og kontakt med Arbeidsformidlingen, har man ikke fått søknader fra noen av de 167 000 arbeidsledige.

Hva kan statsråden bidra med for å få nordmenn i arbeid?"


Les hele debatten