Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 25.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Høyesterettsadvokater hevder at politiinspektør Leif A. Lier burde vært straffeforfulgt etter aksjonen mot massasjeinstitutter, og at Riks- advokatens henleggelse av saken åpenbart viser forskjell på polititjeneste- menn og folk flest.

Med bakgrunn i slike saker, mener statsråden dette svekker folks tillit til rettsvesenet, og hvilke tiltak kan styrke rettsvesenets tillit?"


Les hele debatten