Spørretimespørsmål fra Oddmund H. Hammerstad (H) til næringsministeren

Datert: 27.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av næringsminister Ole Knapp

Oddmund H. Hammerstad (H)

Spørsmål

Oddmund H. Hammerstad (H): "Etter at stål- og valseverket ved Christiania Spigerverk A/S ble besluttet nedlagt i Nydalen, Oslo, og virksomheten konsentrert til Mo i Nordland, var det uttrykkelig forutsatt av Regjering og Storting i 1987-88 at ny virksomhet skulle komme til Nydalen med aktiv innsats fra myndig- hetenes og Norsk Jern Holding A/S' side.

Hva er status etter 5 års innsats?"


Les hele debatten