Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til samferdselsministeren

Datert: 29.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Syklisters adgang til å benytte fortau ble innført under den forutsetning at det skulle skje på fotgjengernes premisser. En økende gruppe syklister prioriterer høy fart og egen fremkommelighet på bekostning av medtrafikanters krav til sikkerhet. Trygg Trafikk frykter at konflikten mellom fotgjengere og syklister er og blir et økende problem.

Hvilket initiativ vil statsråden ta for å sikre fotgjengerne deres rett- messige krav på trygghet i trafikken?"


Les hele debatten