Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Stortinget har vedtatt at det skal etableres en generell adgang til professortittel for vitenskapelig personale ved høgskolene som kan dokumentere professorkompetanse.

Hvor langt er departementet kommet med oppfølgingen av dette vedtaket?"


Les hele debatten