Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til finansministeren

Datert: 26.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Flere stillinger som skatterevisorer står fortsatt ubesatt.

Kan det være noe problem med dagens arbeidsmarked å få kvalifiserte søkere?"


Les hele debatten