Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 27.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Ved for sent innleverte ligningsoppgaver, blant annet lønnsoppgaver, kan det ilegges et gebyr på kr 10,- pr. dag pr. oppgave. I forskriftenes § 2 siste avsnitt står det: "Hvis oppgavegiver godtgjør at feilen skyldes årsaker som han ikke kan lastes for, kan gebyr frafalles."

Synes ikke finansministeren at ordet "kan" bør erstattes med "skal" når oppgavegiver ikke kan lastes for feilen?"


Les hele debatten