Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til finansministeren

Datert: 27.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "I Budsjett-innst. S. nr. 13 for 1991-92, under handsaming av avgift på motorvogn, meiner fleirtalet i finanskomiteen at det bør vurderast om vrakpantordninga for bil bør gjerast smidigare ved at panten kan aukast i ein periode, til dømes i samband med kampanjar for å få dei eldste og mest trafikkfarlege bilane ut av trafikken.

Korleis er dette følgt opp?"


Les hele debatten