Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til utenriksministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Internasjonalt arbeides det for opprettelse av en internasjonal domstol - "International Criminal Court" (ICC) som skal håndtere internasjonal kriminalitet.

Hva er statsrådens syn på et slikt samarbeid og en sådan domstol, og vil Regjeringen stille seg bak en eventuell FN-resolusjon om dette kommende høst?"


Les hele debatten