Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til olje- og energiministeren

Datert: 04.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Det er kommet sterke reaksjoner mot Oljedirektoratets forslag på blokk- tildeling i 14. konsesjonsrunde i Nordsjøen, der det er utlagt blokker på viktige fiskefelt og viktige oppvekstområder for yngel, uten at fiskeri- næringens og forvaltningens innvendinger er tatt hensyn til.

Er statsråden kjent med forskningsrapporten som fastslår at seismikk- skyting skremmer bort fisken, og vil det bli tatt hensyn til dette ved den videre behandling av saken?"


Les hele debatten