Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til olje- og energiministeren

Datert: 04.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Ifølge pressemelding fra Norges Fiskarlag er både fiskarlagets og fiskerimyndighetenes invendinger og krav i forbindelse med Zeepipe- utbyggingen helt oversett.

Hva er årsaken til dette, og til at kravet om forsøk med hvordan den planlagte rørdimensjonen vil påvirke trålfisket, ikke er imøtekommet?"


Les hele debatten