Spørretimespørsmål fra Hakon Lunde (FrP) til forsvarsministeren

Datert: 04.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Hakon Lunde (FrP)

Spørsmål

Hakon Lunde (FrP): "Forsvarsdepartementet bestilte i 1939 åtte motortorpedobåter i England, hvorav 3 stk. ble overtatt av Orlogsmarinen i 1940/41. En av disse, MTB7 er i dag den eneste gjenværende. Eieren har tilbudt Forsvarsdepartementet å få kjøpt båten, som er i god stand, for kr 750 000. Den la grunnlaget for oppbygningen av vårt MTB-våpen under og etter krigen.

Vil statsråden medvirke til at denne båt med sin museale verdi blir sikret for Marinemuseet?"


Les hele debatten