Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til sosialministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Fra og med budsjettåret 1992 er overføringene til kommunene vedrørende HVPU-reformen lagt inn i rammetilskuddet. Dette har for enkelte kommuner ført til betydelige endringer. Eksempelvis vil Vennesla kommune få redusert sitt tilskudd fra 8,7 til 5,3 mill. kroner.

Mener statsråden at denne omleggingen samsvarer med reformens målsetting om bedre tilbud til de psykisk utviklingshemmede?"


Les hele debatten