Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "Vikarbyråene yter et verdifullt bidrag til sysselsettingen i Norge. I 1991 utførte byråenes vikarer 34 000 jobber.

Hvorfor diskrimineres denne virksomheten - som alle erkjenner har en bred og kvalifisert kontaktflate med næringslivet - ved utestenging fra ordningen med "utdanningsvikarer"?"


Les hele debatten