Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til miljøvernministeren

Datert: 04.06.1992
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 10.06.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Hovedstadsregionen har over 20% av landets befolkning, stor befolkningstetthet, og er blant de områder i landet med høyest arbeidsløshet, men likevel er Oslo/Akershus bare tiltenkt ca. 5% av den foreslåtte bevilgning til miljørelaterte sysselsettingstiltak.

Hvorfor?"


Les hele debatten