Spørretimespørsmål fra Ragnhild Setsaas (SV) til samferdselsministeren

Datert: 03.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ragnhild Setsaas (SV)

Spørsmål

Ragnhild Setsaas (SV): "Med bakgrunn i økonomien i E6-øst i Trondheim anbefalte styret for Næring, Samferdsel og Kultur i Sør-Trøndelag fylke å be om utsettelse av parsellen Rotvoll-Bromstad. De innsparte midlene bør benyttes til nedbetaling av gjeld for E6-øst.

Vil statsråden stille seg positiv til en slik løsning dersom fylkes- tinget følger anbefalingen?"


Les hele debatten