Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "I senere tid har trafikken på Vestfoldbanen vært preget av mange forsinkelser, hvorav flere med betydelig varighet. Dette medfører at man ikke kan stole på NSBs evne til å bringe passasjerene frem i tide.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp disse uholdbare forhold?"


Les hele debatten