Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Har Televerkets administrasjon fullmakt til å forskuttere organisa- toriske endringar av Televerkets struktur før Stortinget har behandla omorganiseringa?"


Les hele debatten