Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 05.06.1992
Fremsatt av: Kjellbjørg Lunde (SV)
Besvart: 10.06.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Mener statsråden det er akseptabelt at saksbehandlere ved vegkontoret i Hordaland deltar i styremøter i Hardangerbrua A/S, et selskap som har som formål å realisere bru over Hardangerfjorden?" (tatt opp av Kjellbjørg Lunde)


Les hele debatten