Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til sosialministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Ingeborg Botnen (A)

Spørsmål

Ingeborg Botnen (A): "Under interpellasjonsdebatten om eldrevold 20. februar 1992 ble det foreslått å etablere et kompetansesenter for slike voldsproblemer, lagt til Grenland. Fra sosialministerens side ble det sagt at en utredning om kompe- tansesenter ville bli lagt fram i løpet av året.

Hvor står denne saken i dag?"


Les hele debatten