Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til barne- og familieministeren

Datert: 01.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Problemene i reindriftsnæringa, blant annet i indre Finnmark, er i ferd med å utvikle seg til en sosial katastrofe for de familiene som rammes.

Hva vil Regjeringa gjøre for å hindre at familier går til grunne?"


Les hele debatten