Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til næringsministeren

Datert: 08.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av næringsminister Finn Kristensen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Ved Freia Husholdning er produksjonen av blant annet saft vedtatt lagt ned slik at 17 Freia-ansatte er oppsagt og vil stå uten arbeid fra 1. januar 1993.

Kan næringsministeren medvirke til at de oppsagte kan skaffes nytt arbeid i andre deler av Freia Marabou-konsernet?"


Les hele debatten